Loading...

TRR

Stöd till uppsagda under resan mot en ny sysselsättning

  • År: 2020
  • Roll: Service Designer/UX-Designer

Uppdrag

Uppdraget var att genom innehållsdesign tillgodose arbetslösas behov av lärande under resan mot en ny anställning, studier eller att starta företag.

Process

Vi började med att undersöka den nuvarande omställningsresan tillsammans med erfarna rådgivare från TRR. Vi använde oss av metoden user story mapping för att skapa oss en gemensam förståelse för helheten.

Vi genomförde intervjuer och användningstest av den befintliga lösningen. Vi kompletterade även med kvalitativ data genom att i Google Analytics undersöka vilket innehåll som var det mest besökta.

Detta gav oss en bra förståelse för behovet av stöd under resans olika faser. Därefter påbörjades arbetet i teamet med att skapa innehåll i form av text, video och illustrationer. Vi använde oss av konceptet Jobs to be done för att tydliggöra kopplingen till läsarens behov.

  • User Story Mapping
  • Jobs to be done
  • Användningstest

Resultat

Vi skapade en logisk innehållsstruktur utifrån i faserna som identifierats under omställningsresan. På detta sätt ges även arbetssökande större möjlighet att vara självgående och på egen hand ta del av det guidande innehållet. Bland annat har vi skapat innehåll som steg för steg beskriver hur man skapar ett cv och personligt brev, hur man anpassar dessa vid en ansökan samt tips på förberedelser inför en arbetsintervju.

Genom ett användarperspektiv har vi skapat sammanhängande innehåll som guidar och hjälper användare genom hela resan. Dessutom har projektet inneburit ett nytt sätt att samarbeta tvärfunktionellt för att skapa innehåll inom organisationen. Detta har resulterat i ökad förståelse för att arbeta användarcentrerat och bidragit till ökad kunskap om användares behov inom TRR.

Navigationssida för sök jobb
Innehållssida